Ekibimiz

Nilüfer Kafescioğlu

Doçent

NiluferKafescioglu

Psikoloji lisans derecesini 1997 yılında Ege Üniversitesi’nden almıştır. 2002 yılında Klinik Psikoloji yüksek lisansını University of Indianapolis’te tamamladıktan sonra 2008 yılında Evlilik ve Aile Terapisi alanında doktora derecesini Purdue Üniversitesi’nden almıştır. Aynı zamanda Purdue Üniversitesi’nde alt alan olarak kadın araştırmaları bölümünü tamamlamıştır. Araştırmalarında, çocukların ve yetişkinlerin duygu ve davranış sorunları geliştirmelerinde aile işlevselliğinin rolüne ve bunlara etki edecek uygulamalar geliştirmeye odaklanmıştır. Çiftlerle yürüttüğü çalışmalarda bağlanma kuramı perspektifinden; kronik hastalıklarla başetmede çift ilişkisinin rolünü incelemiştir ve çift ilişkisinde yaşanan problemlerle eşlerin iletişim döngüleri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Çocuklarla yürüttüğü çalışmalar duygu ve davranış problemleri açısından risk altında olan çocukların aile işlevselliğine etki edecek uygulamaları kapsamaktadır.

Gizem Arıkan

Yardımcı Doçent

Gizem_Arikan

Gizem Arıkan 2005 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji lisans ve Felsefe çift anadal programlarını tamamladı. 2007 yılında aynı üniversiteden klinik psikoloji yüksek lisans derecesini aldı. Southampton Üniversitesi’ndeki doktora çalışması için Overseas Research Students Award Scheme (ORSAS) ve Southhampton Üniversitesi Psikoloji Bölümü burslarına 2007 yılında layık görüldü. 2011 yılında doktorasını tamamlayan Gizem Arıkan; 2013’te Southhampton Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarını Centre for Research on Self and Identity’de tamamlamış ve Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne katılmıştır. Winchester Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ve Royal South Hants Hastanesinde part-time dersler vermiştir. Bağlanma, oksitosin ve psikofizyoloji, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası gelişim, baş etme stilleri ve duygu düzenlemesi ilgi alanlarıdır.

Asiye Kumru

Doçent

asiyek

Asiye Kumru, 2002 yılında Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında University of Nebraska-Lincoln’den almıştır. Dr. Kumru’nun ilgi alanı çocuk ve ergenlerin olumlu sosyal ve ahlak gelişimleri, cinsiyet sosyalleşmesi, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyoduygusal gelişimleri ve ebeveyn etnoteorileridir. Araştırmalarında okulöncesi ve okul çağındaki çocukların ilk ergenlik dönemine kadar geçen sürede bireysel, ailesel ve ortamsal özelliklerinin ve aile-okul gibi farklı ortamlardaki sosyalleşme deneyimlerinin bilişsel, sosyoduygusal ve olumlu sosyal gelişimleri üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemektedir.

İletişim

Tel: 0216-564-9528

E-Posta

Cv’yi Indir

İletişim

Tel: 0216-564-9526

E-Posta

Cv’yi indir

İletişim

Tel: 0216-564-9211

E-Posta

Cv’yi indir

Selenga Gürmen

Yardımcı Doçent

Çift ve aile terapisi alanında gerçekleştirdiği araştırmaları ortak ebeveynlik ve boşanma konularında yoğunlaşmaktadır. Şu andaki araştırmaları, boşanma sonrası akraba ilişkileri ve boşanmış çiftlerin arasındaki ortak ebeveynlik ilişkisine odaklanıp, destekleyici akraba ilişkilerinin boşanmış ailelere yardımcı olabileceği noktaları belirlemeyi hedeflemektedir. Bu araştırmaların ışığında, velayet ve ortak ebeveynlik hususunda şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftlerin (high-conflict couples) karşılaştığı problemleri inceleyip, onlara destek olmak üzere çeşitli terapi ve ebeveyn eğitim programları geliştirmektedir.  Bunun dışında, İlişki Kabul ve Reddi Kuramı (İKAR) bağlamında kişilerin ebeveynlerinden ve/veya romantik partnerlerinden gördüğü kabul/reddin bireylerin psikolojik durumları üzerinde etkisini araştıran çeşitli projeler yürütmekte ve İKAR ölçeklerin Türkçe çeviri ve uyarlamalarında görev almaktadır.

Özlem Bekar

Yardımcı Doçent

Araştırma alanı klinik psikoloji ve gelişimsel psikopatoloji. Araştırmaları zihinselleştirme (“mentalization”/“reflective functionining”) kavramının gelişimsel ve klinik yönleri üzerinedir. Şu anki çalışmalarında zihinselleştirmenin çocukların sosyal/duygusal gelişimindeki etkisine odaklanir; ve ailedeki stres seviyesi ve psikopatoloji ile bağlantısını inceler. Bu bağlamda, çocukların ve yetişkinlerin zihinselleştirme becerilerini ölçmek için New School’da Dr. Miriam Steele ve Dr. Howard Steele ile birlikte “Anlatımlardaki Zihinselleştirme Ölçüm Sistemi”ni (Coding System for Mental State Talk in Narratives)  geliştirmiştir. Diğer bir projesi ise iki ve beş yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine, okul ortamında sağlanan önleyici psikoterapi programının etkisi ve geçerliliği üzerinedir. Ayrıca, okul öncesi çocuklarla yapılan akran grup psikoterapisindeki zihinselleştirme ve diğer iyileştirici süreçler üzerine çalışmaktadır.

Thomas Ledermann

Yurtdışı Araştırmacı

Thomas Ledermann Edited

Thomas Ledermann doktora derecesini İsviçre’de Fribourg Universitesi’nden almıştır. Almanya’da University of Konstanz’da niceliksel yöntemer ve psikometri alanında ziyaretçi öğretim üyesi olarak ve İsviçre’de University of Basel’de araştırmacı olarak görev almaktadır. Araştırmalarında gruplardan toplanan (örneğin çiftler, aileler) verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemlere; ara değişken, moderatör ve boylamsal veri analizlerine odaklanmaktadır. Diğer araştırma alanları R programı ile analiz, kişiler arası ilişkiler ve ilişki işlevselliği gibi konuları içermektedir. Dr. Ledermann “Journal of Family Psychology’de danışman editör olarak görev almaktadır.

 

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

Cv’yi Indir

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

Cv’yi Indir

 

Hasan Alp Aytuğlu

Araştırma Görevlisi

Alp Aytuğlu

Alp Aytuğlu 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Bilkent Üniversitesi’nde bitirme tezini, ‘halk psikolojisi’ konusu üzerine yazarak hem zihin felsefesi hem de gelişim, sosyal ve bilişsel psikoloji alanlarında çalışma yaptı. 2013 yılında değişim programı (Erasmus) ile Hollanda’nın Tilburg Üniversitesi’nde 6 aylık eğitim gördü. 2014 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programına başladı. İlgi alanlarını çocuklarda zihin kuramının gelişimi, kültürel farkların ebeveynlik üzerindeki etkisi, babalığa hazır bulunuşluk ve baba-çocuk ilişkisi konuları oluşturmaktadır.

Pınar Şengül

Araştırma Görevlisi

Pınar Şengül lisans eğitimini 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Yakacık Doğa Koleji Rehberlik birimi, Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalında staj yaptı. “Nevrotiklik, Mükemmeliyetçilik ve Başarı Odaklılığın Üniversite Öğrencilerindeki Sınav Kaygısına Etkisi” konulu araştırmasını 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde sundu. Eğitimine Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programında devam etmekte, aynı zamanda bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırmaya ilgi duyduğu alanlar ergenlik döneminde aile ve akran ilişkileri, anne-baba tutumları ve duygu sosyalleştirme pratikleridir.

Deniz Bayel Uğural

Araştırma Görevlisi

img_3671Deniz Bayel Uğural, 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.  Çalışma hayatına, Turkcell’de Kurumsal İletişim Bölümü’nde başladı. 2006-2015 yılları arasında görev aldığı Doğuş Holding’de, Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. 2015 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na başladı. Eylül 2016’da, Güvenli Çember (Circle of Security) Ebeveynlik Programı Eğitimi’ne katılarak Ebeveyn Eğitmeni oldu. Bayel, Yüksek Lisans Bitirme Projesi’ni, Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın “Genç Kızlar Güçleniyor Projesi” kapsamında hazırlamaktadır. Aynı zamanda, Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Profesyonel Flow Koç’u ve Ebeveyn Koçu olan Bayel’in ilgi alanları, “çocuk ve ergenlerde sosyal ve duygusal gelişimin önleyici bir bakış açısıyla desteklenmesi, sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkileri kurulması, aile-iş hayatı dengesinin etkin şekilde sağlanması ve aile-çocuk gelişimi konuları ile ilgili sosyal politika uygulamalarının geliştirilmesi”dir.

 

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

Cv’yi İndir

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

Cv’yi Indir

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

İletişim

Ebra Uraloğlu

Araştırma Görevlisi

IMG_0691

Ebra Uraloğlu 2014 yılında Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca çeşitli anaokulları, danışmanlık merkezleri ve Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde staj yaptı. Lisans eğitimi sonrasında öncelikle bir engelli bakım merkezinde, sonrasında Yalova’da  bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak çalıştı. 2015 yılında başladığı Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir. İlgi alanları; ergenlik döneminde aile ve akran ilişkileri, ebeveyn tutumları ve ahlak gelişimidir.

Ece Ergün

Araştırma Görevlisi

20151225_092714

Lisans eğitimini 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. 2012 Eylül-2014 Aralık ayları arasında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında University of Kent, İngiltere’de eğitim gördü. 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir. Araştırmaya ilgi duyduğu alanlar bağlanma ve zihinselleştirmedir. Ece İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda anne-çocuk bağlanmasını geliştirmeye yönelik projede araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

Deniz Hazal Karabulut

Araştırma Görevlisi

img_3672Deniz Hazal Karabulut 2016 yılında Bilkent Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Bilkent Üniversitesi bitirme tezini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yürütülen bir proje kapmasında “anne-çocuk ilişkisi” üzerine yazdı. 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programına başladı. İlgi alanları ; çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim, anne-çocuk ilişkileri ve bağlanma kuramı. Deniz İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda anne-çocuk bağlanmasını geliştirmeye yönelik bir projede araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

 

Şeyda Yazıcı

Araştırma Görevlisi

img_9967

Şeyda Yazıcı Psikoloji Lisans eğitimini 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans eğitimine devam ettiği sırada, İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda “Evliliğin İlk Yıllarında Evlilik İlişkisini Etkileyen Faktörler” isimli araştırma projesinde gözlem kodlayıcı olarak görev aldı. Mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi’nde Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Aynı zamanda İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları çiftlerdeki etkileşim biçimleri, çiftlerde bağlanma, depresyonun ilişki memnuniyetine etkisi gibi konular oluşturmaktadır.

Kübra Akar

Araştırma Görevlisi

jh

Kübra Akar lisans eğitimini 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Atakent Doğa Koleji Rehberlik birimine stajyer ve çeşitli araştırmalara asistan ve test uygulayıcısı olarak katılmıştır. İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda yeni evli çiftlerin ilişkilerinde rol oynayan faktörleri inceleyen projede gözlem kodlayıcı olarak görev aldı. Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Tezli Yüksek Lisans programında eğitimine devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

İletişim

Tel: 0216-564-9654

E-Posta

e_third][/one_third]rd_last]

[/one_third_last][/one_third_last]/oned_last]İletişie_,

 

 

 

 

Eski Ekip Üyeleri

Pınar Aldan (Boğaziçi Üniversitesi)

Nihan Yılmaz ( İzzet Baysal Üniversitesi)

Simge Türe (Özyeğin Üniversitesi)

Duygu İngeç (Özyeğin Üniversitesi)

Gamze Altaş (Özyeğin Üniversitesi)

Beste Karlı (McGill University)

Beyza Kömür (Bahçeşehir Üniversitesi)

Merve Güney (Doğuş Üniversitesi)

Efsane Karakoç (Işık Üniversitesi)

 

 

Anıl Demirer (Özyeğin Üniversitesi)

Dilara Güner (Özyeğin Üniversitesi)

Birce Bingöl (Özyeğin Üniversitesi)

Cansu Tokat (Özyeğin Üniversitesi)

Başak Ercan (Özyeğin Üniversitesi)

Ezgi Emiroğlu (Özyeğin Üniversitesi)

Elif Tolun (Özyeğin Üniversitesi)

Elif Peksevim (Özyeğin Üniversitesi)

Neslihan Çalışkan (Özyeğin Üniversitesi)

 

 

İrem İzgi (Özyeğin Üniversitesi)

Hazal Aktan (Özyeğin Üniversitesi)

Dilek Uslu (Özyeğin Üniversitesi)

 Naz Töz (Özyeğin Üniversitesi)

Helin Kazan (Özyeğin Üniversitesi)

Hazal Çelik (Özyeğin Üniversitesi)

Selin Karaköse (İstanbul Üniversitesi)

Sezin Öter (Bilgi Üniversitesi)

Egemen Bilerel (Ohio State Üniversitesi)