Skip to main content

Anasayfa

Hoş Geldiniz

Haziran 2014'te kurulan İlişki Araştırmaları Laboratuvarımızın amacı yakın ilişkileri ve bunların bireylerin yaşamları üzerindeki etkilerini anlamak ve keşfetmektir. İlişki dinamiklerini ve bunların çocukluk ve yetişkinlikte psikolojik sağlık üzerindeki etkilerini, ebeveynlik ve ailelerde karşılaşılan zorlukları, sosyo-duygusal gelişimi, annenin özelliklerini ve bunların ebeveynlerin ve çocukların yaşamlarındaki etkilerini inceliyoruz.

Araştırma Alanlarımız

Erken çocuklukta bağlanma ve bağlanmaya dayalı müdahaleler

Çocukluk ve yetişkinlikte bağlanma, duygu düzenleme ve psikopatoloji

Stres, travmatik stres, başa çıkma ve travma sonrası gelişim

Ebeveynlik özellikleri (bakım veren çaresizliği, zihinselleştirme, ebeveynlik stresi, ebeveyn tükenmişliği)