Skip to main content

Sunumlar

Arikan, G. & Kuzgun S. (accepted). How Do Maternal Mentalization And Emotional Availability Predict Toddlers’ Attachment Security In A Low-SES Turkish Sample? 17th World Congress of the World Association for Infant Mental Health (WAIMH) 

Arikan, G. (2020, November). Depresyon, Kaygi Ve Algilanan Sosyal Desteğin Ebeveyn Tükenmişliğindeki Rolü [The Role Of Depression, Anxiety And Perceived Social Support In Parental Burnout].3rd International Congress of Human Studies on online platform.

Arikan, G. Acar, I. & Üstündağ-Budak. (2020, August). Türkiye’deki Annelerde İçsel Düşünme İşlevselliği Kısa-Formunun Geçerliliği [Validation of Reflective Functioning Questionnaire Short-Form Validation in Turkish Mothers]. 1st International Infant Child and Adolescent Congress on online platform. 

Acer, C. S., Ustundag-Budak, M. & Arikan, G. (2019, December). Does parental alexithymia predicts parental burnout and child psychological problems? 1st Parental Burnout Conference, Louvain-la-Neuve, Belgium.

Arikan, G. (2019, November). Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Annelerin Psikolojik Sorunlarının ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Anne-Duyarlılığı ile ilişkisi. [The relationship between maternal psychological problems, social support and sensitivity in low SES level]. 55th National Psychiatry Congress, Istanbul, Turkey. 

Toz, N., Arikan, G., Ustundag-Budak, M. A. & Senturk, G. (2019, November). Annelerde görülen kaygi ve depresyon semptomlari ile yetişkin bağlanma biçimleri arasindaki ilişkinin yetişkin bağlanma görüşmesi (YBG) araciliğiyla incelenmesi. [Investigating the relationship between maternal anxiety and depresive symptoms, and adult attachment by Adult Attachment Interview (AAI)]. 55th National Psychiatry Congress, Istanbul, Turkey.

Arikan, G., Acar, I., Budak, A. M., Acar, B. & Tankal, L. (2019, November). Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri, Sosyal Medya Kullanımı ve Psikolojik Semptomlar arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Investigating the relationship between university students’ attachment styles, social media use and psychological symptoms]. 55th National Psychiatry Congress, Istanbul, Turkey.

Arikan, G. (2019, August). Turkish mothers’ emotion socialization strategies in relation to maternal risk factors of SES and mental health during toddlerhood. Caregiving of Turkish mothers and emotion regulation in early childhood symposium at the 19th Europen Conference on Developmental Psychology, Athens, Greece.

Tasel, I. Z., Arikan, G., Kumru, A., Coskun, Z., Arslan, S., Beken, Z., Safaz, R., Piri, I., Yildizhan, C., Sel, Y. (2019, August). The association between mother’s romantic attachment parenting stress and toddler’s attachment. Poster session will be presented at the congress of 19th Europen Conference on Developmental Psychology, Athens, Greece.

Toz, N., Kumru, A., Arikan, G., Kuzgun, S., Toksal, S., Gedizli, A., Kiris, A., & Ozman, N.(2019, August). The role of caregiving helplessness, social support and maternal hostility in maternal sensitivity during Toddlerhood. Poster session will be presented at the congress of 19th Europen Conference on Developmental Psychology, Athens, Greece.

Toz N., Üstündağ-Budak A. M., & Arikan G. (2019, August). The Role of Maternal Mental Health and Emotion Regulation Strategies in Caregiving Helplessness. Oral presentation will be presented at the congress of 19th Europen Conference on Developmental Psychology, Athens, Greece.

Arikan, G., & Kumru, A. (2018, November). Erken Çocukluk Döneminde Anne-Çocuk İlişkisinin Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı ile Desteklenmesi [Supporting mother-child relationship in early childhood with Circle of Secuirty Parenting Program]. Türkiye’de Uygulanan Erken Çocukluk ve Okul Dönemine Yönelik Önleyici Müdahale Programı Örnekleri: Uyarlama, Uygulama ve Etki Değerlendirmeleri sempozyumu [Early chihood and school period preventive interventions in Turkey: Adaptation, application and effectiveness evaluations]. Symposium at the 20. National Psychology Congress, Ankara, Türkiye.

Karabulut, D.H., Coruk, S., Eksioglu Z., Ozer, I.B., Guner H., Evci, B.M., Töz, N., & Arikan, G. (2018, July). The Relationship among mothers’ socio-economic status, mentalization, maternal interpretations of toddler’s intentionality and maternal sensitivity. Poster presented at the conference of International Association for Relationship Research Conference, Colorado, USA.

Toz, N., Gürbüz, D., Söğütçü, E., Şengül, Ş., Özyol, B., Karabulut, D. H., & Arikan, G. (2018, July). The role of maternal psychological well-being and caregiving Helplessness in maternal Sensitivity during toddlerhood. Poster presented at the conference of International Association for Relationship Research Conference, Colorado, USA.

Korkut, B., Kumru, A., İlhan, A., & Arikan, G. (2018, May). The role of social support, maternal stress and mothers’ perception of intentionality in toddlers’ behavioral problems. Poster presented at the conference of World Infant Mental Health Conference, Rome, Italy.

Arikan, G., Çorapçı, F., & Kumru, A. (2017, June). The role of maternal psychological wellbeing and mentalization in emotion socialization during toddlerhood. International Attachment Conference, London, England.

Çorapçı, F., Arikan, G., & Kumru, A. (2017, June). The mediating role of emotion socialization between maternal mentalization and toddlers’ socio-emotional adjustment. International Attachment Conference , London, England.

Karabulut, D., İlhan, A., Kumru, A., Arıkan, G. (2016, Kasım). Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Niyetliliği Ölçeği’nin Türk Örneklemindeki Sosyometrik Özellikleri. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde sunuldu. Antalya, Türkiye.

Karabulut, D., İlhan, A., Kumru, A., Arıkan, G. (2016, Kasım). Erken Çocukluk Döneminde Ebeveyn İçsel Düşünme İşlevselliği Ölçeği’nin Türk Örnekleminde Görülen Sosyometrik Yapısı. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde sunuldu. Antalya, Türkiye.

Aldan, P., Anıl E., Gökbalkan, C., Sarıçicek, D., Topgüloğlu, G., Arıkan, G. (2016, Eylül). Sosyoekonomik düzeyi düşük anneler için çocuk bakımında alınan desteğin, olumsuz benlik algısı, algılanan sosyal destek ve ebeveyn yeterliliği üzerindeki rolü. Poster 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunuldu, İzmir, Türkiye.

Ergün, E., Bingöl, B., Demizeren, G., Kalender, S., Yavuz, G., Arıkan, G. (2016, Eylül). Sosyoekonomik düzeyi düşük grupta yer alan annelerin ebeveyn özyeterliği algısının, annelerin ve çocukların psikolojik sorunları üzerindeki aracı rolü. Poster 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunuldu, İzmir, Türkiye.

Kurtşan, P., Ece, C., Eşitmez, S., Kutluay, E., Sözübir, T., Arıkan, G. (2016, Eylül). Erken çocukluk döneminde düşük sosyoekonomik düzeydeki annelerin psikolojik durumu ve çocukların davranış problemleri arasındaki ilişkiye algılanan sosyal desteğin etkisi. Poster 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunuldu, İzmir, Türkiye.

Kafescioglu, N., Arikan, G., Kumru, A., & Ledermann, T. (2015, Ağustos). The role of conflict resolution in the relationship between attachment and dyadic adjustment in newlywed couples. Poster to be presented at the  7th International Attachment Conference, NY, USA.

Karakose, S., Kafescioglu, N., Arikan, G., Celik, H., & Ledermann, T. (2015, Ağustos). The relationships among attachment, emotion regulation, and couples’ mental health variables. Poster to be presented at the  7th International Attachment Conference, NY, USA.

Arikan, G., Kafescioglu, N., Kumru, A., & Ledermann, T. (2015, Ağustos). The role of emotion regulation and attachment on psychophysiological stress responses of newlywed Turkish couples. Poster to be presented at the  7th International Attachment Conference, NY, USA.

Kafescioglu, N. (2015, Mayıs). Türkiye’de aile odaklı çalışmalar: İlişki Araştırmaları Laboratuvarı. Çift ve Aile Terapileri Derneği 2. Aile Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

Kafescioglu, N. (2015, Nisan). Çiftlerle geleceğe yolculuk projesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Carnelley, K., Hepper, E., Rowe, A.C., Arikan, G., & Gramzow, R. (2015, Şubat). Attachment models and older adults’ facial expressions following Symbolic Imposed Closeness. Paper presented at the 16th annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology, California, USA.