Skip to main content

Presentations

Karabulut, D., İlhan, A., Kumru, A., Arıkan, G. (2016, Kasım). Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Niyetliliği Ölçeği’nin Türk Örneklemindeki Sosyometrik Özellikleri. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde sunuldu. Antalya, Türkiye.

Karabulut, D., İlhan, A., Kumru, A., Arıkan, G. (2016, Kasım). Erken Çocukluk Döneminde Ebeveyn İçsel Düşünme İşlevselliği Ölçeği’nin Türk Örnekleminde Görülen Sosyometrik Yapısı. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde sunuldu. Antalya, Türkiye.

Aldan, P., Anıl E., Gökbalkan, C., Sarıçicek, D., Topgüloğlu, G., Arıkan, G. (2016, Eylül). Sosyoekonomik düzeyi düşük anneler için çocuk bakımında alınan desteğin, olumsuz benlik algısı, algılanan sosyal destek ve ebeveyn yeterliliği üzerindeki rolü. Poster 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunuldu, İzmir, Türkiye.

Ergün, E., Bingöl, B., Demizeren, G., Kalender, S., Yavuz, G., Arıkan, G. (2016, Eylül). Sosyoekonomik düzeyi düşük grupta yer alan annelerin ebeveyn özyeterliği algısının, annelerin ve çocukların psikolojik sorunları üzerindeki aracı rolü. Poster 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunuldu, İzmir, Türkiye.

Kurtşan, P., Ece, C., Eşitmez, S., Kutluay, E., Sözübir, T., Arıkan, G. (2016, Eylül). Erken çocukluk döneminde düşük sosyoekonomik düzeydeki annelerin psikolojik durumu ve çocukların davranış problemleri arasındaki ilişkiye algılanan sosyal desteğin etkisi. Poster 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunuldu, İzmir, Türkiye.

Kafescioglu, N., Arikan, G., Kumru, A., & Ledermann, T. (2015, Ağustos). The role of conflict resolution in the relationship between attachment and dyadic adjustment in newlywed couples. Poster to be presented at the  7th International Attachment Conference, NY, USA.

Karakose, S., Kafescioglu, N., Arikan, G., Celik, H., & Ledermann, T. (2015, Ağustos). The relationships among attachment, emotion regulation, and couples’ mental health variables. Poster to be presented at the  7th International Attachment Conference, NY, USA.

Arikan, G., Kafescioglu, N., Kumru, A., & Ledermann, T. (2015, Ağustos). The role of emotion regulation and attachment on psychophysiological stress responses of newlywed Turkish couples. Poster to be presented at the  7th International Attachment Conference, NY, USA.

Kafescioglu, N. (2015, Mayıs). Türkiye’de aile odaklı çalışmalar: İlişki Araştırmaları Laboratuvarı. Çift ve Aile Terapileri Derneği 2. Aile Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

Kafescioglu, N. (2015, Nisan). Çiftlerle geleceğe yolculuk projesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Carnelley, K., Hepper, E., Rowe, A.C., Arikan, G., & Gramzow, R. (2015, Şubat). Attachment models and older adults’ facial expressions following Symbolic Imposed Closeness. Paper presented at the 16th annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology, California, USA.